تبلیغات
**مردمقدس** - بزرگی میگه :

بزرگی میگه :

جمعه 8 اردیبهشت 1385 10:04 ق.ظ

نویسنده : جواد
ارسال شده در: قلم مقدس ،

* زندگی یعنی عشق: یعنی فرو رفتن در آبی که نمیدانی عمق آن چقدر است.

* زندگی یعنی باور ناممکنها: وقتی مرگ را از آن غربال کنی. 

* بهترین و بزرگترین بال ؛ بال رویاست؛ به شرطی که بدانی تنها تا مسافتی معین و زمانی معین میتوانی با آن پرواز کنی.

* نگاه؛ زبان مخصوصی است که احتیاج به مترجم ندارد.

* هیچ گاه فکر نکن که آنقدر بزرگ شده ای که میتوانی گناهانت را خودت ببخشی.

* اشتباه برای بار اول اشکالی ندارد ولی تکرار دوبارهء آن نابخشودنی است.

* بدان از چیزی که همیشه می ترسی روزی قدرتی شگرف به تو خواهد بخشید.

* دنیا آنقدر بزرگ نیست که تو زشیهایش را بزرگ ببینی.

* قدر لحظه های عمر را هیچ کس غیر از گور کن پیر نمیداند.

* افسوس که بایگانی ذهن ما ثبت لحظه های ناگوار را خیلی بهتر از لحظات خوش انجام میدهد.

* افکار بزرگ ؛ از انسانهای بزرگ است؛ به شرطی که با عمل توام باشد.

* هرگز نخواهی توانست از شر افکار مزاحم راحت شوی مگر آن که همانی باشی که هستی.

سبز و پایدار باشید.

یا حق.

**مردمقدس**
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -