تبلیغات
**مردمقدس** - فرشته یا شیطان

فرشته یا شیطان

پنجشنبه 28 آذر 1387 06:28 ب.ظ

نویسنده : جواد

هیأت تو به گونه ایست
 که نمی دانم
 فرشته ای یا شیطان ؟
به مواخذه در من می نگری
 که چرا به گونه ی دیگری ؟
فریاد خوان
 محک همه پلیدیهایی
از دوزخ می ایی
 تو را با زیبایی چه کار !
به مرگت ناخرسندم
 به روشنیت دلبسته ام
 که روزی زندان خودباختگی را واگذاری
و عاشقانه
دل به انسان سپاری

سبز پایدار باشید

یا حق

**مرد مقدس**
  
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 آذر 1387 06:35 ب.ظ